Liên hệ


   Ø Địa chỉ giao dịch: 36A Nguyễn Thị Thơi, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM 
   Ø Điện thoại: (+84)(28) 3715.1676 - 3715.1661 - 2243.4465
   Ø Fax: (+84)(28).3715.1705 - 3715.1691

   Ø Email: hoachatgiahuy@yahoo.com
   Ø Website: hoachatgiahuy.com - hoachatgiahuy.vn  
   Ø Mã số thuế:
0313442461

 

GỬI YÊU CẦU TỚI CHÚNG TÔI
Tên khách hàng  
Địa chỉ
Điện thoại  
Email    
Nội dung yêu cầu 
    

Đối tác