SẢN PHẨM - > PHÂN BÓN

(NH2)2CO - Ureâ hạt đục (Bao trắng chữ xanh)

 Qui cách: 50kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc
Ứng dụng :Phân Urê được dùng để bón thúc, thích hợp trên đất chua phèn, có thể pha loãng nồng độ 0.5 - 1.5% để phun lên lá.

Chi tiết

(NH2)2CO - Ureâ hạt đục (Bao vàng, quả táo)

- Qui cách: 50kg/bao
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Ứng dụng :Phân Urê được dùng để bón thúc, thích hợp trên đất chua phèn, có thể pha loãng nồng độ 0.5 - 1.5% để phun lên lá.

Chi tiết

(NH2)2CO - Urê hạt trắng

- Qui cách: 50kg/bao
- Xuất xứ: Trung Quốc

- Ứng dụng : Phân Urê được dùng để bón thúc, thích hợp trên đất chua phèn. 

 

Chi tiết

DAP chữ TQ (hạt nâu)

- Qui cách: 50kg/bao
- Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippine, Việt Nam
- Ứng dụng : Dùng làm phân bón gốc cho các loại cây trồng

Chi tiết

KCl - Kali đỏ (bột)

- Qui cách: 50kg/bao
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Ứng dụng : Dùng trong phân bón nông nghiệp.

Chi tiết

SA

- Qui cách: 50kg/bao
- Xuất xứ: Philippine, Trung Quốc, Đài Loan
- Ứng dụng : Dùng làm phân bón gốc cho cây trồng, đất bạc màu(thiếu lưu huỳnh. Chủ yếu làm phân bón thúc.

Chi tiết

Phân bón SA sữa (Ammonium Sulphate)

- Qui cách: 50kg/bao
- Xuất xứ: Philippine, China, Đài Loan

- Ứng dụng : Dùng làm phân bón gốc cho cây trồng, đất bạc màu(thiếu lưu huỳnh. Chủ yếu làm phân bón thúc

Chi tiết